De historie

De Historie

Piushaven

De totstandkoming van de Piushaven in 1923 heeft veel betekend voor de economische ontwikkeling van Tilburg. Zelfs voetbalclub Willem II, destijds nog gevestigd aan de (verdwenen) Voetbalweg, moest zijn terrein ervoor opgeven.

Wat zou Tilburg zijn geweest zonder de Piushaven? Gedurende 75 jaar was het hier een komen en gaan van bedrijfsschepen. Niet alleen de schippers, maar ook het havenpersoneel en de middenstand verdienden er hun boterham.

Aanleg met horten en stoten

Op 4 april 1923 werd de Piushaven officieel geopend en was bedoeld om het Tilburgse bedrijfsleven te ondersteunen bij de aan- en afvoer van goederen. De aanleg begon in oktober 1921 en kwam niet zonder slag of stoot tot stand: zelfs het voetbalveld van Willem II moest verdwijnen om de haven te kunnen aansluiten op het Wilhelminakanaal.

De historie
De historie

Grote bedrijvigheid

De Piushaven had grote aantrekkingskracht op het bedrijfsleven. In de jaren twintig en dertig vervoerden schepen dagelijks goederen naar Dordrecht, Utrecht, Amsterdam en de Zaanstreek. In de jaren zestig nam de economische betekenis van de Piushaven af. Grootschalige bedrijvigheid werd verplaatst naar nieuwe industrieterreinen, zoals op Loven. Steeds meer goederen werden vervoerd over de weg en het spoor.

De historie

Op sterven

na dood

In 1983 werd de zuidelijke arm van de Piushaven gedempt voor woningbouw: de huidige Hopliedenkade. Er waren zelfs plannen om de hele haven dicht te gooien. Gelukkig kwamen er allerlei initiatieven om de haven voor Tilburg te behouden.  Goederenvervoer maakte plaats voor recreatieve mogelijkheden.

De historie

Nieuwe

initiatieven

In 1998 bestond de Piushaven 75 jaar. Ter gelegenheid hiervan werd het maritieme evenement MariVin georganiseerd en dat bleek de aanzet tot nieuwe ontwikkelingen in het gebied.  Zo’n 120 historische bedrijfsschepen legden aan in de Pushaven, ook waren er optredens en activiteiten. De grootschalige ontwikkeling van het gebied zoals die nu gaande is, is daar een indirect gevolg van.