Duurzaamheid

Toonbeeld

van duurzaamheid

Het is misschien gewaagd om te zeggen. Maar Fabriekskwartier zou weleens een belangrijke voorbeeldwijk kunnen worden als het gaat om integrale duurzaamheid. Niet alleen voor Tilburg, maar ook voor de regio en mogelijk zelfs voor heel Nederland.

In Fabriekskwartier is veel aandacht voor mens en milieu. Duurzaamheid komt onder andere tot uiting in het corporatieve karakter van de wijk, de openbare ruimte, het aanwezige groen (tot aan de gevel), de gebruikte materialen in de architectuur en de energie-neutrale opzet. Om dit te bereiken zullen de meest innovatieve technieken worden ingezet

Duurzaamheid

Corporatieve

karakter

In Fabriekskwartier woont een mix van mensen door elkaar en mét elkaar. Er is volop ruimte voor ontmoeting, samenzijn en samenwerken. Daarbij nemen de bewoners gezamenlijk verantwoordelijkheid voor hun woonomgeving. Zo zorgen zij zelf voor het onderhoud van de gemeenschappelijke, openbare ruimte. Ook komen er opstelplaatsen voor deelauto’s en deelfietsen en een gezamenlijke berging voor gereedschappen voor gemeenschappelijk gebruik.

Duurzaamheid

Openbare ruimte

groen-tot-aan-de-gevel

In Fabriekskwartier heeft zowel de bewoner als de passant meerdere mogelijkheden om door de wijk te lopen of te fietsen. Deze ‘poreuze’ openbare ruimte kent een kruip-door-sluip-door-karakter met zowel open en brede paden als verrassend intieme plekjes.

De drager van de openbare ruimte is stevig groen met een informele uitstraling. Zo worden de bestaande bomen in het gebied zoveel mogelijk gehandhaafd waardoor de beleving van volwassen groen ontstaat. Hierbinnen zorgen pleinen, straten, stegen en stoere buitenmeubelen voor een aaneenschakeling van belevingen.

Sta je stil of ga je juist door? Schaar je ’s avonds na werktijd samen met je buren aan de stamtafel, waar je nog een wijntje nuttigt voordat je de keuken induikt.

Duurzaamheid

Bio

diversiteit

Fabriekskwartier beschikt over een rijke (stads-)natuur. Steeds meer soorten flora en fauna ontdekken de stad als leefgebied. Watervogels nestelen langs de oevers van de Piushaven en de waterpartij in de wijk.

Voor het bevorderen van de biodiversiteit kunnen bijen terecht in speciale bakstenen, vogels in daartoe ontwikkelde dakpannen en hangen er vleermuiskasten aan de bomen. Muren bevorderen de plantengroei tussen de voegen en de daken zijn ‘groen’.

Klimaat

bestendig

De aanwezigheid van veel groen zorgt niet alleen voor een fleurige straatbeeld. Het houdt ook water langer vast, zorgt voor verkoeling en zuivert de lucht. Groen vormt daarmee een onmisbaar onderdeel van Fabriekskwartier.

Duurzaamheid
Duurzaamheid

Regen

Water

Daarnaast wordt (regen)water ingezet om de bewoners in warme perioden een koele plek te bieden. Waterretentie (het opvangen en vasthouden van regenwater) ontlast het afvoersysteem op piekmomenten en behoudt water voor drogere perioden. Op diverse plekken zal dit water zichtbaar zijn in de wijk.

Energie

neutraal

Het streven is om alle woningen binnen Fabriekskwartier energieneutraal te maken. Dit wordt gerealiseerd door (op gebouwniveau) energie op te wekken voor eigen gebruik. In de woningen komen geen gasaansluitingen, dit maakt de wijk ‘all-electric’.

Duurzaamheid

Levensloopbestendig

Door de jaren heen veranderen mensen van gebruiken en gewoontes. Hierdoor zullen gebouwen gedurende hun levenscyclus moeten meebewegen met hun gebruikers. Met deze flexibiliteit en herindeelbaarheid van de woningen in Fabriekskwartier is al aan de tekentafel rekening gehouden. Ook de materiaalkeuze is afgestemd op de volledige levenscyclus.