De Bont Makelaardij

De Bont Makelaardij

De Bont Makelaardij bekleedt al ongeveer 90 jaar een bijzondere positie in de makelaars- en hypotheekwereld en daarmee zijn wij het oudste makelaarskantoor in Tilburg!!

Sinds de oprichting van ons kantoor in 1928, houden we onverminderd vast aan kwaliteit, integriteit en liefde voor het vak. Het belang ervan werd ons al op het hart gedrukt door Rob van der Schoot, die het kantoor in 1928 startte. Deze traditie werd voortgezet door zijn schoonzoon Jan de Bont die het kantoor in de jaren zestig overnam. Ook Rob de Bont, die het kantoor als 3e generatie sinds 1994 leidt, is gevormd volgens dezelfde familietraditie.

"Huizen" zijn niet alleen stenen....

maar juist ook veel emotie!

De Bont Makelaardij

Het zijn vooral de normen en waarden, die vanouds bij ons beroep horen die bepalen of u, ook op termijn, tevreden bent. Naar ons idee heeft deze beroepsetiquette dan ook nog niets aan betekenis ingeboet. De dankbaarheid van klanten en en het bereiken van compromissen tussen partijen zal altijd mooi blijven voelen.

Tegelijkertijd mag u van ons verwachten dat we open staan voor nieuwe mogelijkheden. We gaan mee met de tijd, de nieuwe media, de faciliteiten die internet aan iedereen biedt en de snelheid die verlangd wordt. Maar ondanks dat er veel verandert en veranderd is, blijft één punt onveranderd, waar wij juist erg aan willen refereren:

Wij geloven in onze filosofie. Wij willen u helpen uw dromen waar te maken, hebben begrip en respect voor uw zorgen of angsten en kunnen u begeleiden in het traject van aankoop of verkoop van een woning. We hebben ons zelfs de titel "woningcoach" toebedeeld, omdat we van mening zijn dat u inmiddels zelf ook veel weet door de mogelijkheden van internet, maar toch een beetje hulp, coaching, fijn vindt. 

Contact gegevens

De Bont Makelaardij

Willem de Rijkestraat 6
5046 LS  TILBURG
013- 580 18 67

info@debontmakelaardij.nl